Przygotowanie do badania

Jak przygotować się do badania?

 

Wiarygodność badań laboratoryjnych zależy od czynników związanych z przygotowaniem pacjenta do badań laboratoryjnych:

  • pory dnia,
  • czasu spożywania ostatniego posiłku oraz rodzaju diety,
  • wysiłku fizycznego,
  • zażywanych leków.

 

W celu standaryzacji i poprawnej interpretacji wyników badań zaleca się następujące postępowanie: