O firmie

Profesjonalizm i doświadczenie

 

Laboratorium Analiz Lekarskich  LABOR-S.C. rozpoczęło swoją działalność w  2009 roku.

Nasza firma jest:

  • Podmiotem Medycznym – rejestr Wojewody Wielkopolskiego nr 0000000228002
  • zarejestrowana w krajowej ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych, rejestr Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych nr 2836

 

 

ŚWIADCZYMY USŁUGI MEDYCZNE w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej.

Naszą kadrę stanowią wysoko-wykwalifikowani pracownicy z dużym doświadczeniem.

Dysponujemy nowoczesną, zautomatyzowaną aparaturą oraz korzystamy z wysokiej klasy odczynników wiodących firm światowych, posiadających certyfikaty ISO-9001. Pozwala to nam na wykonywanie badań w krótkim czasie i na bardzo wysokim poziomie.

Jakość naszych usług oparta jest na:

  • wysokich kwalifikacjach kierownictwa i personelu,
  • wdrażaniu najnowszych procedur i metod diagnostycznych,
  • prowadzeniu pełnej udokumentowanej kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej oraz zewnątrzlaboratoryjnej.

 

Wyniki naszych badań kontrolowane są również przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi.

Pozytywne wyniki sprawdzianów jakości badań udokumentowane są licznymi certyfikatami.

Wykonujemy szeroki zakres badań ambulatoryjnych
Większość badań laboratoryjnych jest wykonywana na miejscu, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik.