Krew Karta

1 lipca 2017

Nasze Laboratorium zaprasza również do skorzystania z oferty

Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi – Krew Karta

Czym jest Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi?

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi jest dokumentem wiarygodnie poświadczającym grupę krwi jej posiadacza. Wzór karty jest zgodny z przepisami prawa i posiada akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Karta zastępuje dawny wpis grupy krwi do dowodu osobistego.

Oznaczenie grupy krwi oraz wydruk karty wykonujemy w naszym Laboratorium.

Zasady wydawania karty:

  • Standardowa procedura oznaczenia grupy krwi do wpisu na kartę (dwa oznaczenia grupy + karta) – 50 zł
  • Jeśli pacjent posiada jedno oznaczenie grupy krwi potwierdzone wynikiem badania proponujemy drugie oznaczenie z wpisem na kartę – 47 zł
Posted in Aktualności by kacperadmin